GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Thôn Mỹ Đồng, Xã Hiền Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Email:  c1vluong3.vn@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 

1. Vị trí

Trường tiểu học Vạn Lương 3 được thành lập năm 2018 theo Quyết định số 1438/2018/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của UBND huyện Vạn Ninh. Trường thuộc  thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh: 

- Tổng số CB-GV-NV hiện có: 24/18 nữ. Trong đó: CBQL: 2/2 nữ; TPT: 1; NV: 7/4 nữ - 5 NV hợp đồng nghị định 68 và 2 NV hợp đồng thời vụ; Giáo viên: 14/11 nữ (11 GV tiểu học, 1 GV Âm nhạc, 1 GV Mỹ thuật; 1 GV tiếng Anh – Hợp đồng).

*Trình độ chuyên môn, hệ đào tạo của GV

- Trên chuẩn và đạt chuẩn: 15/12 - tỉ lệ: 100 %. ( trong đó có 14/11 GV biên chế, 01/1GV dạy tiếng anh hợp đồng)

+ Đại học: 7/15 GV, Tỉ lệ: 46,7 %.

+ Cao đẳng: 6/15 GV, Tỉ lệ: 40.0 %.

+ Trung cấp: 2/15 GV, Tỉ lệ: 13.3%.

 - Đoàn viên Công đoàn/ nữ: 14/11.

 *Nhân viên

 - Nhân viên HĐ : 7/4 nữ ( Trình độ: Đại học: 1/1; Trung cấp:  1/1 nữ; chưa qua đào tạo: 5/2 nữ).

*Tình hình học sinh:

 - Tổng số lớp: 10 lớp.

 - Tổng số HS/ nữ: 267/133; Bình quân 27 học sinh lớp.Trong đó :

  Khối 1: 2 lớp với  62 HS/30 nữ              Khối 2: 2 lớp với 52 HS/24 nữ

  Khối 3: 2 lớp với 45 HS/24 nữ               Khối 4: 2 lớp với  55HS/28 nữ

  Khối 5: 2 lớp với 53HS/26 nữ

3. Mục tiêu đào tạo: 

 - Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

4. Phương châm giáo dục: 

- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học

- Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.

- Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.

-  Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 

6. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị dạy học.  Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện có tại trường.
- Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sáo recorder, Anh văn…) 
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, …với các trường bạn, các trường trong khu vực 
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Vạn Lương 3