A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

hực hiện công văn số 1367/PGD&ĐT-GDTH ngày 26/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Vào ngày 05/12/2019 trường tiểu học Vạn Lương 3 tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình GDPT 2018. Về dự Hội nghị có 10 đại biểu đại diện cho cha mẹ học sinh của các lớp và toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.

HỘI NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 

Thực hiện công văn số 1367/PGD&ĐT-GDTH ngày 26/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Vào ngày 05/12/2019 trường tiểu học Vạn Lương 3 tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình GDPT 2018. Về dự Hội nghị có 10 đại biểu đại diện cho cha mẹ học sinh của các lớp và toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.

Để Hội nghị diễn ra thuận lợi, trước đó nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công Báo cáo viên rất cụ thể. Cô Hoàng Bích Ngọc , hiệu trưởng nhà trường đã khai mạc Hội nghị và báo cáo nội dung chương trình GDPT 2018 và báo cáo nội dung Chương trình GDPT năm 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục Tiểu học, THCS, THP. Trong đó, cấp Tiểu học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc (10 môn học và 1 hoạt động trải nghiệm) và các môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1). Nội dung hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề, học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. So với chương trình hiện hành, chương trình GDPT năm 2018 có ít môn học hơn. Tuy nhiên, số tiết học trong một năm học đều tăng lên do chương trình học 2 buổi/ngày và có thêm hai môn học mới là Ngoại ngữ 1 (lớp 3, 4, 5), Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4, 5).

Qua một ngày tập huấn, CB-GV-NV và đại diện CMHS các lớp đã được nghe triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình và vấn đề về đổi mới quản lý trường học hiện nay giúp cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông, cha mẹ học sinh nhận thức đúng và đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông 2018.

T/h. BBT Vạn Lương 3


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan